Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A nyelvemlékek

  Nyelvemlékeknek nevezzük azokat az írott forrásokat, amelyek alapján tanulmányozható a nyelv régebbi állapota. A nyelvemlékek által nyomon követhető a hangtan, a szókincs változása, a jelentés és a szövegtípusok módosulása. Kétfajta nyelvemléket különböztetünk meg. Az egyik a szórványemlék, a másik a szövegemlék.

  A szórványemlékek azok az írott források, amelyekben idegen nyelvű, általában latin szövegbe ágyazva fordulnak elő magyar nyelvi elemek. Az egyik ilyen szórványemlékünk a tihanyi apátság 1055-es latin nyelvű alapítólevelében maradt fenn. Ebben 58 magyar szó, néhány rag és képző, valamint az első magyar mondattöredék található: feheruuaru rea meneh hodu utu rea. (Fehérvárra menő hadútra)

  Az első magyar összefüggő magyar szövegemlékünk, a Halotti beszéd és Könyörgés 1192-1195 között keletkezett, és a latin nyelvű Pray-kódexben maradt ránk. A Halotti beszédet Pray György történetíró jegyezte fel 1770-ben. Az első magyar nyelvű vers, az Ómagyar Mária-siralom 1900 körül keletkezett. 1922-ben kerül elő, szintén egy kódexból. A szöveg egy latin vers átköltése, amely a keresztre feszített fiát sirató Máriáról szól.

  A legrégibb magyar nyelvű könyv, a Jókai-kódex eredetije 1372 és 1440 között keletkezett, ránk maradt másolata 1450 körül készült. A könyv Assisi Szent Ferenc életéről szól, legendákat tartalmaz.
  Az első magyar bibliafordítás a 15. századi Huszita Biblia. A fordítás töredékeit három kódex tartalmazza: a Bácsi, a Müncheni és az Apor-kódex.

  Nyomtatott szövegemlékeink közül Sylvester János Újtestamentuma 1541-ből, Károlyi Gáspár teljes bibliafordítása 1590-ből való. Az első magyar nyelven írott lexikon Apáczai Csere János Magyar Enciklopédiája.(1653) Az első latin nyelvű magyar nyelvtan írója Sylvester János. (1539)