Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A nyelv és a beszéd

  • A nyelv a gondolkodás, a gondolatok, az érzelmek kifejezésének eszköze, az emberi kommunikáció legfontosabb tényezője. A beszéd – vagyis a nyelv alkalmazása – nem veleszületett képesség, azt a fejlődés során szerezzük, tanuljuk.
  • A csecsemő 3-6 hetes kora körül kezd hangokat adni (gőgicsél, gagyog). Ez már a hangképzés első foka (2 ajakkal képzett). Az ember első mondatszava: apa, anya. Kb. 2 évesen már: mi ez?, miért? Kb. 3 éves korra az anyanyelv alapfoka kialakul. A gyermek képessé vált a nyelv használatára, tehát beszél, megérti a kérdéseket.
  • A nyelv az alapja az egyes ember beszédtevékenységének. A nyelvtudás abból áll, hogy kellő nagyságú szókészlet birtokában képesek vagyunk a nyelv szabályrendszerének árnyalt alkalmazására. Idegen nyelvek tanulásakor is az anyanyelvet vesszük alapul.
  • A beszéd képessége és a tagolt nyelv minden embercsoport jellemző sajátossága. Eddig még nem találtak olyan népcsoportot, melynek ne lett volna nyelve.
  • A nyelv egy képesség, amelynek a segítségével gondolatainkat, érzelmeinket, akaratainkat másokkal közölni tudjuk. Ezt a képességet számos nyelvben a legfontosabb beszélőszervről, a nyelvről nevezték el. A nyelv felhasználása, alkalmazása a beszéd.
  • A nyelvnek óriási szerepe van a társadalom életében és fejlődésében. Nyelv nélkül az emberiség állati sorba süllyedne.
  • Beszéd közben ún. beszédhangokat képzünk, ezek szavakká állnak össze, a szavakból pedig mondatokat alkotunk. A szavak a toldalékok segítségével nyernek értelmet a mondatokban. (Toldalékaink: a képző, a jel és a rag.)
  • A nyelvnek két megjelenési formája van:- a beszélt nyelv – az írott nyelv.
  • A beszélt nyelvnek az az előnye, hogy gyorsabb, praktikusabb, színesebb, amit elsősorban a hangszínnek és hanglejtésnek köszönhet. Ezért tudják elgyönyörködtetni a kiváló színészek gyönyörű beszédükkel a nézőket.
  • Az írott nyelvnek is van előnye. Amit leírnak, az megmarad az emberiség számára szinte örök időre. Az ilyen írásokból, könyvekből tudhatjuk meg, hogyan éltek elődeink sok ezer évvel ezelőtt. Az írott nyelv segítségével a távol lévőkkel is közölhetjük gondolatainkat./levél/

  Manapság a rádió és a televízió is lehetővé teszi az élőbeszéd használatát.

  • Beszélhetünk élő és holt nyelvekről. A rómaiak gyönyörű latin nyelvét ma már holt nyelvnek tekinthetjük, mert egyetlen országban sem beszéli már a nép, de ebből alakultak ki a neolatin, az újlatin nyelvek: olasz, francia, spanyol, portugál, román nyelvek.
  • Minden nyelv emberfeletti munka eredménye és csodálatosan szép, ezért tisztelnünk kell minden nép nyelvét. Nekünk természetesen az édes anyanyelvünk a legszebb, amelyet természetes körülmények között édesanyánktól tanultunk meg.