Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Nyikolaj Vasziljevics Gogol

  Az orosz irodalomban Gogollal kezdődik a kisemberek groteszk ábrázolásmódja. Ezt pszichikai téren Dosztojevszkij folytatja, majd lényegében Csehov fejezte be. Gogol hivatalnok-típusai előkészítik továbbá a 20. századi abszurd ábrázolásmódot, Franz Kafka irodalmi tevékenységét.

  Gogol Ukrajnából, kozákföldről származik. Pétervárott vált íróvá. Puskin fedezte fel tehetségét. Az 1830-as években jelennek meg legsikeresebb művei:

  • Tanyai esték (novelláskötet)
  • Az orr
  • A revizor (dráma, fsz.: Lesztakov)
  • Holt lelkek (poéma – a regényt az eposszal ötvözi

  Két kötetből áll. A második kötetet több mint 10 évig írja, de ennek csak töredékei maradtak fenn, mivel halála előtt 8 nappal egy részét elégeti.
  Fsz.: Csicsikov

  A köpönyeg

  Groteszk elbeszélés. Témája önmagában nem nevetséges, hiszen a mű egy kishivatalnok megnyomorított életéről szól, aki halála után „visszajár”, hogy bosszút álljon a rajta esett sérelmekért. Hangneme tárgyilagos, néhol groteszk, komikus ábrázolásmód jellemzi. A mű végén romantikus fantázia-részlet található (kísértet-jelenet).

  A komikum stílushumorként jelenik meg ebben a műben:

  • név: Akakij Akakijevics – humoros hangzású
  • a jelentéktelen részletek aprólékos bemutatása

  Akakij életéről öregkoráig nem tudunk meg semmit.

  • szójátékok, képtelen szótársítások, túlzások, ellentmondásos elemek.

  Ez a mű egy eltorzult világot mutat be. Az értékrend megváltozott, Akakijevics nem is érzékeli saját elnyomottságát. A főhőst eltorzult takarékosság jellemzi. Életcélja kicsinyes, sőt ironikusan felnagyított. Életének egyetlen célja, hogy valaha új köpenyt vásároljon magának.

  A cselekmény fokozatai:

  1. a munka leírása, a főhős életének bemutatása, életcéljának megfogalmazása
  2. az új köpeny megvásárlása, fogadtatása, ami a főhős számára túlzott boldogságot jelent
  3. a köpeny elrablása – a főhős mély fájdalmának részletezése
  4. Akakijevics halála, majd komikus kísértet-jelenet zárja a művet.

  Akakij Akakijevics alakjával az író a felesleges ember típusát rajzolta meg ebben a műben. Ezt azonban nem csak a főhős képviseli. A „tekintélyes személy” bemutatásában is fellelhető. Ez a személy régen jelentéktelen volt, s most is csak saját „fontosságát” túlozza el. Továbbra is jelentéktelen figura, függetlenül magas társadalmi pozíciójától.

  A mű végén a halál értelmezése:

  1. Akakij Akakijevics a köpönyeg elrablása miatti bánatába hal bele.
  2. A főhős egész életében tökéletes csinovnyik volt, majd önhibáján kívül kiváltotta egy feljebbvalója rosszallását, s így megszűnt engedelmes hivatalnok lenni. Emiatt omlott össze lelkileg, megdorgálták, lázas lett, emiatt halt meg.

  A mű jelentőségét Dosztojevszkij emelte ki: „Mindnyájan Gogol köpönyegéből bújtunk ki.”