Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Az összetett mondatok

  Összetett mondat: olyan mondat, amely nemcsak egy gondolatot (tagmondatot) tartalmaz, hanem legalább kettőt. Ezeket általában vessző választja el. Három fajtája: az alárendelő, a mellérendelő és a többszörösen összetett mondat.

  Alárendelő összetett mondat: az egyik tagmondat a másik egy mondatrészét fejti ki.

  Mellérendelő összetett mondat: a két tagmondat egyenrangú.

  Többszörösen összetett mondat:a mondat három vagy több tagmondatból áll. Ezek között lehet alárendelő vagy mellérendelő viszony is.

  Az alárendelő összetett mondatok

  Az alárendelő összetett mondat két egységből áll: főmondatból és mellékmondatból. Ezek nem egyenrangúak, a mellékmondat általában a főmondat egy mondatrészét fejti ki. Hogy melyiket, azt a főmondatban található utalószó mutatja meg. Az utalószó mindig egy mutató névmás.

  Pl. A napom legszebb része az, amikor leülök nyelvtant tanulni. (A második a mellékmondat: kifejti, hogy mi a napom legszebb része.)

  Elemzése: azt kell megtalálni, hogy a mellékmondat a főmondat melyik mondatrészét fejti ki. Ennek módja: megkeresem az utalószót (a mutató névmást), és annak a mondatrészi szerepe mutatja meg, hogy milyen alárendelésről van szó.

  Pl. Majdnem olyan szép vagy, mint egy összetett mondat! Az utalószó itt fokhatározó, ezért ez egy fokhatározói alárendelés.

  Ugyanígy lehetségesek alanyi, állítmányi, tárgyi stb. alárendelő mondatok.

  Ha nincs utalószó, be kell tenni a mondatba:

  Miki szeret nyelvtanozni, mert ez a legérdekesebb tantárgy. > Miki azért szeret nyelvtanozni, mert ez a legérdekesebb tantárgy. (okhatározói alárendelés)

  A tagmondatok sorrendje: általában a főmondat áll elöl, de lehet elöl a mellékmondat is, sőt be is ékelődhet egyik mondat a másikba:

  Ha Márió elkezd nyelvtant tanulni, akkor teljesen belelkesedik. (mellékm.+főm.)

  A nyelvtan, ezt Márk gyorsan belátta, gyönyörű tantárgy. (a főmondat beékelődik a mellékmondatba)

  A tanár addig, amíg Józsi elkészíti a házi feladatait, nem ad mínuszt.(a mellékmondat beékelődik a főmondatba)

  Írásjel a mondat végén: a mondat végén általában a főmondat írásjele található: Csaba megkérdezte Bálintot, hogy ő miért szereti a nyelvtant.