Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Polgári átalakulás Magyarországon 1848-49-ben

  Bevezetés

  • a XIX. század közepére a magyar társadalmat is elérték azok az eszmeáramlatok melyek nyugaton a polgári átalakuláshoz vezettek
  • elsőként Széchenyi fogalmazott meg ilyen reformgondolatokat –> majd Kossuth Lajos vette át a kezdeményezést
  • az osztrák elnyomás árnyékában nehezen tudták véghezvinni azokat a reformokat amelyek a feudális berendezkedést felbontották volna
  • a liberalizmus alapelveit igyekeztek átültetni a magyar viszonyoknak megfelelően

  Liberalizmus alapelvei

  • az értelem haladásában bízva az egyéni szabadság megvalósítása a cél
  • ez tartalmazza az alapvető emberi jogok által oltalmazott személyi szabadságot. A személyi szabadságjogok közül sarkalatos jogoknak számítanak: a vallás-, a sajtó-, a véleményszabadság, és a jogegyenlőség
  • ezt biztosítja egy olyan alkotmányos állam, amely alaptörvényre épül és hatalommegosztással működik, amely mint jogállam védelmezi a polgárait és lemond a polgárai életébe való beleszólásról
  • a politikailag nagykorú polgárok az egyesülési és választási jog érvényesítésével a parlamenti képviselet formájában igazgatják magukat: a parlament dönt a törvényekről, ellenőrzi a kormány működését
  • a jogi-politikai formákhoz kapcsolódik a szabad gazdaság: az iparűzés, a tulajdon- és a birtoklás, a kereskedés, a vállalkozás, az egyesülés és a versengés, a szabad költözés jogával
  • mindehhez társul a közteherviselés bevezetése, illetve a nemesi-feudális eredetű előjogok törlése  Az Áprilisi törvények

  • Kossuth a 1848. március 3-i alsótábla ülésen követelte azokat a reformokat amelyek az abszolutizmus visszamaradottságát felszámolnák –> követelte az önkéntes örökváltságot, a közteherviselést stb.
  • a Habsburg-monarchia kereteinek fönntartásával együtt képzelte el a polgári átalakulást –> az udvar mégis az országgyűlés föloszlatását mérlegelte
  • a bécsi forradalom viszont új helyzetet teremtett –> a továbbfejlesztett javaslatot a főrendek elfogadták, másnap tömeges utcai tüntetéssel adtak hangot követeléseiknek amelyeket a 12. pontban foglaltak össze
  • a 12 pont a legfontosabb liberális elveket foglalta magába á
   • sajtó szabadság, cenzúra eltörlése
   • felelős minisztérium Buda-Pesten
   • évenkénti országgyűlés Pesten
   • törvény előtti egyenlőség polgári és vallási tekintetben
   • nemzeti őrsereg
   • közös teherviselés
   • úrbéri viszonyok megszüntetése
   • esküdtszék, képviselet egyenlőség alapján
   • nemzeti bank
   • a magyar katonákat ne vigyék külföldre+katonaság esküdjön fel az alkotmányra
   • a politikai foglyok szabadon bocsátása
   • unió?

   

  • a bécsi udvar (kül- és belpolitikai problémái miatt) rákényszerült hogy a magyar országgyűlés határozatait jóváhagyassa
  • elsőként az úrbéri terhek és a papi tized eltörlését hirdették ki
  • a törvényeket a király április 11-én szentesítette
  • megvalósult az azonnali, kötelező örökváltság –> legradikálisabb jobbágyfelszabadítás
  • a választójogot alacsony vagyoni cenzushoz kötötték
  • megszűnt az előzetes cenzúra
  • az Ausztriához fűződő viszonyt nem tisztázták
  • nem vonták a törvénykezés körébe a nemzetiségek külön jogait
  • tehát Magyarországon a polgári átalakulás alapvetően vérontás nélkül ment végbe –> a polgári társadalom a vesztes szabadságharc után is megtartotta az ekkor lefektetett alapjait