Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Rendszerváltások Kelet-Közép-Európában

  Rendszerváltásokhoz vezető út

  • a válság a 70-es években kezdődött a világgazdasági korszakváltás idején
  • a szocialista országok azt hangoztatták, hogy a tőkés országokat érintő problémák (olajrobbanás) nem érinti őket
  • mégis egyre többet kellett fizetni a nyugati importért + keleti termékek értéke csökkent –> a krízis elérte a szocialista országokat is
  • a színvonalkülönbség óriási volt a csúcstechnológiai ágazatokban hiszen a tudományos-technikai forradalom alig tett hatást a keleti országokra
  • a nemzetközi piacon a KGST-tagállamok visszaszorultak, a világkereskedelmi részesedés jelentősen visszaesett
  • felgyorsult a területen az eladósodás (Sz.u. nélkül 1981re már 60milliárd dollárra emelkedett összesen)
  • nyugaton a gazdaságpolitika nem ideológiához kötődött hanem a piac mozgását követte, míg keleten a konzervatív ideológia megmerevítette a nemzeti + közös irányítási struktúrákat –> nem tudtak a világgazdaság követelményeihez alkalmazkodni
  • súlyos társadalmi következmény –> életszínvonal iszonyatosan alacsony
  • a turizmus fellendülésével egyre jobban tudatosult a különbség a nyugati fogyasztói társadalommal szemben

  Válság a Szovjetunióban

  • a hetvenes évektől a szovjet gazdaság fejlődése egyértelműen lemaradt a nyugatiakétól, különösen a korszerű technológiát igénylő területeken
  • a mezőgazdasági termelés is hanyatlott, korábban a cári Oroszo. volt a világ 1ik legnagyobb gabona-exportőrje míg a Sz.u. egyre több behozatalra szorult
  • a Sz.u. az éves költségvetés több mint felét használta fel fegyverek fejlesztésére a fegyverkezési versenyben (hidegháborúban) míg Amerikában ez csak pár százalékot tett ki + a minőségük is elmaradt a nyugatitól –> az életszínvonal rohamos csökkenéséhez vezetett
  • 1985-ben a Politikai Bizottság Gorbacsovot választotta meg az SZKP főtitkárává –> reformok, fő jelszavai a peresztrojka(átalakítás) és a glasznoszty (nyíltság) voltak
  • a glasznoszty erjedést indított a szovjet társadalomban –> a 89es parlamenti választásokon már több jelölt indulhatott+ ellenzékiek és függetlenek is bekerültek –> egyre nagyobb tekintélyre és hatalomra tett szert Borisz Jelcin
  • 90-91re Gorbacsov népszerűsége csökkent
  • a gazdasági válság nem oldódott meg + sok helyen nemzetiségi ellentétek robbantak ki
  • 91-ben fogságba ejtették a keményvonalasok Gorbacsovot, de a puccskísérlet néhány nap alatt összeomlott
  • ezt követően ellenállás nélkül feloszlatták a Szovjetunió Kommunista Pártját
  • Jelcin orosz elnök saját vezénylete alá vonta a fegyveres erőket, az állami nagyvállalatokat és a sajtót
  • 1991 decemberében Jelcin megállapodott az ukránokkal + beloruszokkal hogy létrehoznak egy lazább államszövetséget a Sz.u. helyett –> Független Államok Közössége
  • Oroszország jogilag a Sz.u. törvényes örökösének számít
  • a 15 volt tagköztársaság területén közel száz kisebb nagyobb nép élt, az oroszok hirtelen kisebbségbe kerültek néhol, nem mindig törődtek bele az új helyzetbe

  A szovjet tömb felbomlása

  • Gorbacsov világossá tette hogy a szovjet hadsereg nem fog beavatkozni a szocialista országok belügyeibe
  • Lengyelországban 1989 februárjában kerekasztal-tárgyalások kezdődtek a kormány és az ellenzék között –> legalizálták a Szolidaritást és parlamenti választásokat írtak ki (a mandátumok fele biztosítva a komcsiknak)
  • az új összetételű parlament 89 augusztusában Tadeusz Mazowieczki személyében nem komcsi politikust választott az ország miniszterelnökévé
  • Magyarországon is ekkortájt kezdődtek a kerekasztal-tárgyalások
  • az NDK, Csehszlovákia és Románia politikusai erőszakkal akartál feltartóztatni a tiltakozókat
  • az NDK polgárai tömegesen próbáltak (M.o.-n keresztül is) nyugatra szökni
  • 1989. november 9-én bontani kezdték a berlini falat, napirendre került Németország újraegyesítése, a rendszer összeomlott
  • novemberben leváltották a bolgár pártfőtitkárt, decemberben a cseh vezetés is megbukott
  • Romániában Ceausescu uralmát csak erőszakosan sikerült megbuktatni

  A rendszerváltás nehézségei

  • a posztkommunista tervgazdaságok átállítása a piacgazdaságra mindenütt gazdasági visszaeséssel járt , amelyet tömeges munkanélküliség, az egyenlőtlenségek fokozódás és a szegénység növekedése kísért.
  • különösen súlyos helyzet alakult ki a Sz.u. utódállamaiban
  • a nagyszabású privatizációs programoknak köszönhetően valamennyi posztkommunista országban többségbe jutott a magántulajdon
  • a politikai átalakulást a demokratikus hagyományok hiánya nehezítette
  • felmerültek a kommunizmus alatt nem ismert problémák (nemzetiségek)
  • Csehszlovákia békésen vált szét 1993-ban de Jugoszlávia + Sz.u. területén véres összecsapások voltak