Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Retorika

  A retorikát magyarul szónoklattannak vagy ékesszólásnak szokás nevezni. Hagyományosan a szónoki beszéden egy szónok által ünnepi körülmények között, nagy nyilvánosság előtt mondott, ékes stílusú ünnepi beszédet értenek, de ide soroljuk a tanár előadásait, a diák felelését is. A retorika tehát beszélni tanít.

  A kommunikáció célja:

  Mint minden beszédben, a nyilvánosság előtt tartott szónoklatban, előadásban is fontos szerepük van a kommunikációs funkcióknak. A nyilvános beszéd egyik célja a meggyőzés, a rábeszélés, a hallgatóság támogatásának a megnyerése , tehát a kommunikációs funkciók közül elsősorban a felhívás jellemző rá. Az ünnepi beszédeknek a gyönyörködtetés, a hallgatóság megindítása, az érzelemkifejezés a céljuk. Vannak olyan nyilvános beszédek, amelyeknek elsősorban az ismeretközlés a céljuk. A beszéd elején, közben és végén a kommunikáció kapcsolatteremtő, kapcsolatfenntartó és –záró funkciója is érvényesül. Minden szónok gondot fordít a szöveg megformálására, stíluseszközöket használ, vagyis figyelmet kap a kommunikáció esztétikai szerepe. A szövegben elsősorban a logikai elrendezés érvényesül. De természetesen a szövegbe leíró és elbeszélő részeket is beépíthetünk.

  A kommunikáció formája:

  A nyilvánosság előtti beszéd általában közvetlen, egyirányú kommunikációs forma, a hallgatónak csak korlátozottan van lehetősége visszajelzésre.

  A kommunikáció tényezői:

  Fontos, hogy a beszélő mind az előadás megtervezésekor, mind az előadás alatt tekintettel legyen a kommunikációs tényezőkre: a hallgatóság összetételére,a szöveg témájára a beszéd közben alkalmazható kódokra, a helyzetre, az előadó és a hallgatók között kialakult kapcsolatra. A hallgatók önkéntelen vagy szándékos visszajelzései, pl. a taps,az ásítás tájékoztatják az előadót a beszédének hatásáról. A kódok közül mind a nyelvi és nem nyelvi jeleknek egyaránt maghatározó szerepük van a nyilvános beszédben. Fontos az is, hogy mit mondunk, de még fontosabb az, hogyan mondjuk. A nyilvános kommunikáció sikerének is előfeltételei: a közös valóság, közösnyelvűség és a közös előismeretek.

  A nyilvános megszólalás szövegtípusai:

  • Tanácsadó beszéd: ebben, mai elnevezésével a politikai beszédben a szónok valamilyen ügynek a hasznos vagy káros voltát kívánja bizonyítani. Politikusok a parlamentben, egy pártösszejövetelen vagy más nyilvános rendezvényen szokták tartani.
  • Törvényszéki beszéd (jogi beszéd): a bírák döntését kívánja befolyásolni a védő és a vádló, vagy maga a bíró fejti ki álláspontját. Ide soroljuk a védő és vádbeszédet és a bíró beszédét is.
  • Alkalmi beszéd: valamilyen magasztalásra méltó dolgot, eseményt vagy személyt dicsőítenek. Ilyet tartanak különbféle ünnepi alkalmakkor, pl. tanévzárón, tanévnyitón, valaminek a felavatásán, megnyitóján, keresztelőn, esküvőn. Üdvözlő vagy búcsúbeszédet mondunk ismerősünk, munkatársunk, rokonunk tiszteletére, és pohárköszöntőt a vendégeknek.

  A nyilvános beszéd műfajai közé tartozik az előadás, a kiselőadás, a felszólalás, a hozzászólás, az értekezés, a beszámoló, az ismertetés, a nyilvános vita is, valamint a tévés és rádiós műfajok pl. kerekasztal-beszélgetés,a jegyzet, a glossza, a hír, a riport, az interjú és nyilatkozat.

   A szónoklás művészete

  A szónok tulajdonságai:

  • Tisztesség
  • Találékonyság: fontos, hogy megtaláljuk a beszédhez legmegfelelőbb anyagot, jó érveket, bizonyítékokat a beszédünkben kifejtett gondolatok alátámasztására, valamint, hogy igazodni tudjunk a hallgatók ismereteihez, véleményéhez, hangulatához vagy a megváltozott beszédhelyzethez.
  • Szerkesztőkészség: megfelelően tudja elrendezni az összegyűjtött anyagot, logikusan tagolja és építse fel a beszédét.
  • Stílusérzék: megfelelő stílust, hangnemet meg kell tudni találni.
  • Emlékezőtehetség
  • Jó előadókészség

  A szónok feladatai

  • Anyaggyűjtés
  • Az anyag elrendezése
  • A szöveg megfogalmazása, kidolgozása
  • Az előadásmód megtervezése
  • A szöveg emlékezetbe vésése
  • A szöveg előadása

  Szerző: V.K.