Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A nyelv szinkrón és diakrón változásainak jellemzése pédákkal

  Szinkron:
  Nyelv egy állapotát mutatja egy időben egy helyen. A szinkrón leíró szempontú, a mindenkori jelent elemzi. (pl: hangrendszer, szófajokat, igeragozási rendszert, szólincset, …) Szinkronikus helyzetképet ad például a mai magyar nyelv leíró nyelvtana, azértelmező szótárak , a kétnyelvű szótárak, tájszótárak, stb…

  Diakron:
  Szinkronok egymásra vetülése. A diakrónt úgy fogjuk fel, mint szinkron állapotok egymásutánját. (metszetek sorozatát), vagyis a nyelvi tényt a fejlődésváltozás szempontjából vizsgáljuk. Diakrón, azaz történeti szempontú  változást elemzi. Mennyi ideig tart a szinkron metszet? Kb. 1 év a szavak tekintetében, a ragok vizsgálata azonban nagyobb intervallum. Igazi változást 30 év távlatából vizsgálnak. A magyar nyelv időbeli változásait a magyar nyelvtörténettel  foglalkozó tudósok kutatják. Pl:s zülő, szüleje, szülője, borsó, borsaja, borsója, dió, diaja, diója – a ritka szó helyére a gyakrabban előforduló szó nyomult be, mára a szüleje, borsaja, diaja szavak megszűntek, ezek a tövek elavultak.

  A változás folyamatos és állandó, nincsenek nagy ugrások. Tempója lassú. A változás mindig a szinkronban zajlik. A megjelenő új szó egy darabig együtt él a régivel, majd az új kiszorítja.

  Pl.: ezzel – ezvel – MA : evvel!


  A nyelvi változás:

  • a nyelv folyamatosan változik (kivéve a holt nyelvek)
  • lassú és folyamatos a változás így a használók nem veszik észre
  • ha nem változna akkor elvesztené a funkcióit
  • először a szókészletben lehet észrevenni.


  Változások okai

  • anyagi, szellemi, életmód változások
  • társadalmi történelmi politikai változások
  • szokások változása
  • tudatos nyelvi ráhatás – nyelvújítás
  • asszociációs változások pl: levél => email


  A nyelvi változások eredményei

  • beszédiram változás
  • spontán szókeletkezés, kihalás, helyettesítés
  • megszólítás, névadás változása
  • jelentésváltozás (jelentésszűkülés, bővülés, etc)
  • nyelvváltozatok közötti mozgás
  • egyszerűbbé, bonyolultabbá válás


  A nyelvi változások

  általában egy embertől vagy csoportól indul el, s ha arra alkalmasak a feltételek akkor az továbbterjed.


  A nyelvi állandóság:

  Nem minden változás terjed el, mivel az egy nyelvet használóknak meg kell értenie egymást, így nem lehetnek drasztikusak, nyelvi rendszer alapjait éríntőek a változtatások. Így általában a szókincsben történnek változások.

  Ellenpélda:
  a többi múltidőnek a megszűnése

  Példák:

  Halotti beszéd:

  menyi milotszben terümtevé elevé miü isemüköt, Ádámot és odutta valá neki paradicsumut házoá…

  Nyelvi állandóság:

  még most is érthető a halotti beszéd nagyrésze

  Változás:

  Szavak hangalakja: űt, terümtevé, etc

  Nyelvtani változások: odutta vola – adta, terümtevé – teremtette