Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  Talajképződés, talajfajták

  A kőzetek földfelszín közeli része a hőmérséklet ingadozás miatt –mivel ásványos összetevőik térfogatváltozásai nem egyformák– elporlik. Az elporladt kőzetben az atmoszféra agresszív gázai, és a savas csapadékvizek hatása megerősödik, a kőzet alkotó ásványok elmállanak.

  A mállás következtében egyes kőzetek ásványai kristályalakjukat elveszítik, vegyi összetételük is megváltozik. Ide tartoznak a szilikát ásványok kőzetei. Sok kőzet mállása nem egyéb, mint egyszerű oldódás. A porló kőzetrétegből a légköri gázokkal terhelt csapadékvíz az ásványokat kilúgozza. E folyamat végén az oldhatatlan vegyületekből képződik a talaj. A törmelékes kőzetek eleve mállástermékek, továbbmállásuk fellazulás, szétaprózódás.

  A kőzeteknek ez a mállásterméke a föld, azaz talaj. A talaj alsó része, az altalaj változatlanul mutatja az eredeti elmállott kőzet állapotot. A talaj felső néhány dm-m vastagságú része élő szervezetek sokaságát tartalmazza, ennek összetétele, fizikai-kémiai tulajdonságai az altalajétól jelentősen eltér, és kialakul a termőtalaj. Az altalaj és a termőtalaj közötti legnagyobb különbség, az hogy utóbbi nitrogént tartalmaz, amit az élőlények tevékenységével keletkezik.

  A talajok osztályozhatók kiindulási kőzetanyaguk, összetételük, szállítódásuk szerint.
  A talajképződződés sebességére az éghajlati tényezők jelentősen hatnak. Ugyanabból az alapkőzetből különböző éghajlati körülmények között más-más talaj képződhet. (Pl. A gránitból mérsékelt égövön agyag, homokos agyag, arid viszonyok közt futóhomok, csapadékdús környezetben laterit (nyirok) képződik.)

  Szerző: Sulinet