Válassz tantárgyat!
 • Matematika
 • Magyar nyelv
 • Magyar irodalom
 • Történelem
 • Angol nyelv
 • Német nyelv
 • Fizika
 • Földrajz
 • Kémia
 • Biológia
 • Informatika
 • A gyorsmenü a kidolgozott érettségi tételekre vonatkozik. Az érettségi feladatsorokat a fejlécből érheted el!
  X

  Skip to content

  A tudományos stílus

  Műfajok:

  Szóbeli:

  • tudományos előadások
  • felelések
  • tanári előadások
  • szakmai viták, fórumok

  Írott:

  • tankönyvek, szakkönyvek
  • tanulmányok, értekezések, disszertációk, dolgozatok,
  • termékismertetők

  Szóhasználat:

  • szakszavakat – terminus technikusokat – tartalmaz => köznyelv + szaknyelv sajátságai
  • figyelembe kell vennie, hogy a hallgatóság hozzáértő, vagy csupán érdeklődő laikus. Ez alapján alkalmazhatja a szakszavakat – ismeretterjesztésnél nem szabad velük teletűzdelnie a mondanivalóját
  • kötöttebb, mint atársalgási stílusev, szárazabb, meg kell válogatni a szavakat, nem változatosságra törekszik
  • a stíluselemek nem alkalmazhatók, érzelmi többlet nem fordulhat elő
  • kétértelmű szavak használata hiba, precízségre, egyértelműségre kell törekedni

  Mondatszerkesztés:

  • tartalom szerint kijelentő, esetleg az indításnál kérdő mondat jellemző
  • szerkesztés szerint összetett mondatok alárendelő viszonnyal
  • mellérendelőknél következtető vagy magyarázó fordulhat elő: ok-okozati viszony
  • a hiányos mondat hiba, sérül az információ

  Szövegszerkesztés:

  • logikus, következetes felépítés
  • fontos a tagolás, alaki és jelentésbeli kapcsolóelemek használata

  Hibák:

  • elvárások megsértése:
  • hiányok,
  • kétértelműség,
  • túl sok szakszó, túlbonyolítás,
  • logikátlanság, következetlenség